Biện pháp quan trọng nhất trong việc phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Biện pháp quan trọng nhất trong việc phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. giải quyết vấn đề năng lượng.                                    B. phát triển mạng lưới giao thông vận tải.

C. tăng cường lực lượng lao động.                                 D. nâng cao trình độ khoa học công nghệ.

A. giải quyết vấn đề năng lượng.