Vấn đề về điện ở Duyên hải Nam Trung Bộ được giải quyết không theo hướng nào sau đây?

Vấn đề về điện ở Duyên hải Nam Trung Bộ được giải quyết không theo hướng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Vấn đề về điện ở Duyên hải Nam Trung Bộ được giải quyết không theo hướng nào sau đây?

A.       Xây dựng một số nhà máy thủy điện quy mô trung bình.

B.      Sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây 500 kv.

c. Một số nhà máy thủy điện sử dụng nguồn nước từ Tây Nguyên đưa xuống.

D. Sử dụng năng lượng Mặt Trời để sản xuất điện.

D. Sử dụng năng lượng Mặt Trời để sản xuất điện.