Ý nghĩa to lớn của việc xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La là

Ý nghĩa to lớn của việc xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. góp phần cơ bản giảm tình trạng thiếu điện.

B. có tác dụng chống lũ vì hồ chứa có dung tích lớn.

C. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

D. đáp ứng nhu càu năng lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt

C. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.