Nội dung nào sau đây thể hiện đặc điểm của thiên nhiên vùng đồi nui thấp ơ Đông Bắc?

Nội dung nào sau đây thể hiện đặc điểm của thiên nhiên vùng đồi nui thấp ơ Đông Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mùa đông lạnh đến sớm, kéo dài.

B. Mùa đông lạnh đến muộn, kết thúc sớm.

C. Khí hậu lạnh chủ yếu do địa hình nhiều núi cao.

D. Mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn, mùa hạ đến sớm.

A. Mùa đông lạnh đến sớm, kéo dài.