Bộ phận nào của vùng biển nước ta được coi như là một bộ phận của đất liền?

Bộ phận nào của vùng biển nước ta được coi như là một bộ phận của đất liền?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nội thủy.                                               B. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
C. Lãnh hải.                                              D. Thềm lục địa.

C. Lãnh hải