Tỉnh nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

Tỉnh nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Long An.                      B. Bình Phước.                         C. Bình Dương.                           D. Tây Ninh.

A. Long An.