Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết vùng nào có tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo đầu người lớn nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết vùng nào có tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo đầu người lớn nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông bằng sông Hồng.                                                 B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.                                                               D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.