Xu hướng thay đổi cơ cấu GDP phân theo các khu vực của Đông Nam Á là

Xu hướng thay đổi cơ cấu GDP phân theo các khu vực của Đông Nam Á là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

B. giảm tỉ trọng khu vực II và III, tăng tỉ trọng khu vực I.

C. tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và III.

D. tăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm tỉ trọng khu vực III.

A. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.