Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 4 - 5, cho biết diện tích rừng trồng nhiều nhất thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 4 - 5, cho biết diện tích rừng trồng nhiều nhất thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ninh Thuận.                       B. Gia Lai.                         C.ĐắkLắk.                              D. Bình Thuận.

C.ĐắkLắk.