Để cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long thì vấn đề quan trọng hàng đầu là

Để cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long thì vấn đề quan trọng hàng đầu là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tạo các giống chịu phèn, chịu mặn.                           B. bảo vệ rừng ngập mặn.

C. mở rộng diện tích canh tác.                                        D. đảm bảo vấn đề nước ngọt.

D. đảm bảo vấn đề nước ngọt.