Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trông lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn hơn cả?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trông lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn hơn cả?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trông lúa so với diện tích trồng cây lương thực lớn hơn cả?

A. Thanh Hóa. B. Bạc Liêu.                                               c. Bình Thuận. D. Vĩnh Phúc.          

B. Bạc Liêu.