Phát biểu nào sau đây không đúng về cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

Phát biểu nào sau đây không đúng về cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cà phê trồng nhiều nhất ở Đắk Lắk.

B. Hồ tiêu trồng nhiều nhất ở Kon Turn và Lâm Đồng.

C. Chè có diện tích lớn nhất ở Lâm Đồng.

D. Cao su trồng nhiều nhất ở Gia Lai, Đắk Lắk.

B. Hồ tiêu trồng nhiều nhất ở Kon Turn và Lâm Đồng.