Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết trong số 7 tỉnh biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc, không có tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết trong số 7 tỉnh biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc, không có tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lạng Sơn.                      B. Tuyên Quang.                    C. Cao Bằng.                             D. Hà Giang.

B. Tuyên Quang.