Điểm nào sau đây không phải ý nghĩa của rừng Tây Nguyên?

Điểm nào sau đây không phải ý nghĩa của rừng Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cung cấp lượng gỗ lớn phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

B. Là rừng đầu nguồn của nhiều hệ thống sông.

C. Tác dụng giữ nước trong mùa khô.

D. Môi trường sống của động vật hoang dã.

A. Cung cấp lượng gỗ lớn phục vụ nhu cầu xuất khẩu.