Cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướt tích cực, chủ yếu do tác động của

Cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướt tích cực, chủ yếu do tác động của

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tài nguyên thiên nhiên phong phú.                            B. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.                    D. nguồn lao động dồi dào, kĩ thuật cao.

B. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.