Nguyên nhân nào làm cho tháng mưa lớn nhất ở Nam Bộ đến muộn hơn so với Bắc Bộ?

  Nguyên nhân nào làm cho tháng mưa lớn nhất ở Nam Bộ đến muộn hơn so với Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí của Nam Bộ xa chí tuyến Bắc và gần xích đạo hơn.

B. Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở Nam Bộ muộn hơn.

C. Gió Tây Nam từ Bắc Ấn độ Dương đến Nam Bộ sớm hơn.

D. Gió mùa Tây Nam kết thúc hoạt động ở Nam Bộ sớm hơn.

B. Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở Nam Bộ muộn hơn.