Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhãt của gió tây khô nóng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhãt của gió tây khô nóng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.                                         B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Bắc, Bắc Trung Bộ.                                                D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

   B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.