Tuy gia tăng dân số giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh là do nguyêr nhân nào sau đây?

Tuy gia tăng dân số giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh là do nguyêr nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quy mô dân số lớn.                                                     B. Tuổi thọ ngày càng cao.

C. Cơ cấu dân số già.                                                      D. Gia tăng cơ học cao.

A. Quy mô dân số lớn.