Vùng cực Nam của Nam Trung Bộ có lượng mưa thấp nhất nước ta là do

Vùng cực Nam của Nam Trung Bộ có lượng mưa thấp nhất nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nằm ở nơi địa hình khuất gió.                                       
B. địa hình song song với hướng gió.
C. hoạt động của gió Tây khô nóng.                                  
D. hoạt động của gió Tín Phong.
B