Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do

Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. biển có nhiều bãi tôm, bãi cá.                                        B. hệ thống sông ngòi dày đặc.

C. ít thiên tai xảy ra.                                                            D. lao động có trình độ cao.

A. biển có nhiều bãi tôm, bãi cá