Loại đất nông nghiệp quan trọng nhất của Đồng bằng sông Hồng là

Loại đất nông nghiệp quan trọng nhất của Đồng bằng sông Hồng là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đất xám bạc màu.

B. đất mặn ven biển.

C. đất phù sa không được bồi đắp hàng năm.

D. đất phù sa được bồi đắp hàng năm.

C. đất phù sa không được bồi đắp hàng năm.