Diện tích gò đồi nhiều nên ở Bắc Trung Bộ thuận lợi nhất là

Diện tích gò đồi nhiều nên ở Bắc Trung Bộ thuận lợi nhất là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. trồng cây lương thực và cây rau màu.

B. kinh tế vườn rừng và chăn nuôi gia súc.

C. trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm.

D. trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

A. trồng cây lương thực và cây rau màu.