Sự khác nhau về cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu do

Sự khác nhau về cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vị trí địa lí.

B. sự khác biệt về điều kiện sinh thái nông nghiệp.

C. sự khác nhau về độ cao địa hình và hướng núi.

D. khác nhau về nhu cầu của thị trường tiêu thụ của hai vùng.

B. sự khác biệt về điều kiện sinh thái nông nghiệp.