Các dãy núi ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hướng chính là

Các dãy núi ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hướng chính là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây - Đông.                                                                        B. Bắc - Nam.

C. Tây Nam - Đông Bắc.                                                        D. Tây Bắc - Đông Nam.

 D. Tây Bắc - Đông Nam.