Nguyên nhân chinh làm suy giảm đa dạng sinh vật nước ta hiện nay là

Nguyên nhân chinh làm suy giảm đa dạng sinh vật nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cháy rừng.                                             B. ô nhiềm môi trường.

C. biến đổi khí hậu.                                    D. con người khai thác quá mức.

D. con người khai thác quá mức.