Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết ở Thạch Khê có loại khoáng sản nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết ở Thạch Khê có loại khoáng sản nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí đốt.                              B. Sắt.                                    C. Đồng.                                D. Than đá.

          B. Sắt.