Thành tựu nào của ASEAN là cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á?

Thành tựu nào của ASEAN là cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.

B. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện.

C. 10/11 quốc gia trở thành thành viên của ASEAN.

D. Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ốn định.

D. Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ốn định.