Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm chăn nuôi gia súc ở Trung du va miền núi Bắc Bộ hiện nay?

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm chăn nuôi gia súc ở Trung du va miền núi Bắc Bộ hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đàn trâu lớn nhất cả nước.                                      B. Bò được nuôi nhiều hơn trâu.

C. Trâu, bò thịt được nuôi rộng rãi.                              D. Bò sữa được nuôi tập trung ở Mộc Châu.

B. Bò được nuôi nhiều hơn trâu.