Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nuôi trồng của Nam Định lớn hơn Hà Tĩnh.

B. Nuôi trông của An Giang lớn hơn Ninh Thuận.

C. Khai thác của Thanh Hóa lớn hơn Ninh Thuận.

D. Khai thác của Khánh Hòa lớn hơn Quảng Ninh.

C. Khai thác của Thanh Hóa lớn hơn Ninh Thuận.