Trong cơ cấu sản lượng điện hiện nay ở nước ta, loại điện nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

Trong cơ cấu sản lượng điện hiện nay ở nước ta, loại điện nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Điện Mặt Trời.                        B. Điện nguyên tử.                C. Nhiệt điện.                       D. Thủy điện.

C. Nhiệt điện.