Việc làm là vấn đề nan giải ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do

Việc làm là vấn đề nan giải ở Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lao động dồi dào, kinh tế chậm phát triển.

B. dân đông, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.

C. mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng đều.

D. lao động trồng trọt đông, dịch vụ chưa đa dạng.

C. mật độ dân số cao, phân bố dân cư không đồng đều.