Các ngành công nghiệp hàng đầu của vùng Bắc Trung Bộ là

Các ngành công nghiệp hàng đầu của vùng Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai khoáng, chế biến lương thực, thực phẩm.

B. hóa chất phân bón, vật liệu xây dựng.

C. khai khoáng, vật liệu xây dựng.

D. dầu khí, điện tử, tin học.

C. khai khoáng, vật liệu xây dựng.