Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào có giá trị sản xuất lâm nghiệp lớn nhất cả nước?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào có giá trị sản xuất lâm nghiệp lớn nhất cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lạng Sơn.                B. Thanh Hóa.                      C. Nghệ An.                           D. Phú Thọ.

C. Nghệ An.