Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là

Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhiều giống gia súc, gia cầm có chất lượng cao được nhập nội.

B. thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

C. nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng

D. nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được bảo đảm tốt hơn.

D. nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được bảo đảm tốt hơn.