Vùng nuôi tôm lớn nhất nước ta là vùng nào?

Vùng nuôi tôm lớn nhất nước ta là vùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                             B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.                          D. Đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.