Loại tài nguyên du lịch nào không có nhiều ở vùng Bắc Trung Bộ?

Loại tài nguyên du lịch nào không có nhiều ở vùng Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hồ tự nhiên.               B. Hang động các-xtơ.                  C. Vườn quốc gia.                          D. Bãi biển.

A. Hồ tự nhiên.