Vai trò chủ yếu của rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Vai trò chủ yếu của rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cung cấp nguồn lâm sản có giá trị kinh tế.

B. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai.

C. giúp phát triển mô hình kinh tế nông, lâm kết hợp.

D. tạo thêm diện tích, môi trường nuôi trồng thủy sản.

B. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai.