Đâu là biểu hiện giống nhau về điều kiện sinh thái giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ?

Đâu là biểu hiện giống nhau về điều kiện sinh thái giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí hậu mang tính chất cận xích đạo.                            B. Có một mùa đông lạnh.

C. Mưa về thu đông.                                                           D. Nguồn nước tưới dồi dào, quanh năm.

A. Khí hậu mang tính chất cận xích đạo.