Ngành công nghiệp nào đang trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á?

Ngành công nghiệp nào đang trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Da, dày, dệt may.                                                           B. Khai thác than và kim loại màu.

C. Lắp ráp ô tô, thiết bị điện điện tử.                                  D. Sản xuất hóa chất phân bón.

C. Lắp ráp ô tô, thiết bị điện điện tử.