Nguyên nhân nào khiến Đồng bằng sông Hồng có bình quân lương thực theo đâu người thấp?

Nguyên nhân nào khiến Đồng bằng sông Hồng có bình quân lương thực theo đâu người thấp?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sản lượng lúa không cao.                                                B. Diện tích đồng bang nho.

C. Dân số đông.                                                                    D. Nhu cầu phát triển chăn nuôi.

C. Dân số đông.