Đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Đặc điểm địa hình của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình núi cao với đày đủ ba đai cao.

B. địa hình phức tạp, núi cao xen với cao nguyên, đồng bằng.

C.  cao nguyên đất đỏ xen khối núi đồ sộ.

D. các dãy núi có hướng vòng cung.

A