Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam hoạt động ở nước ta xuất phát từ cao áp

 Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam hoạt động ở nước ta xuất phát từ cao áp

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cận chí tuyến bán cầu Bắc.                                           B. cận chí tuyến bán cầu Nam.

C. Bắc Ấn Độ Dương.                                                        D. Xibia.

B. cận chí tuyến bán cầu Nam.