Đặc điểm nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?

Đặc điểm nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.vHình thức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình.

B.vNền nông nghiệp hàng hóa được hình thành muộn, nhưng phát triển mạnh.

C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

D. Hiện nay, các vành đai chuyên canh phát triển mạnh.

C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.