Huyết mạch giao thông của vùng Tây Nguyên là tuyến đường

Huyết mạch giao thông của vùng Tây Nguyên là tuyến đường

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. quốc lộ 14.                       B. quốc lộ 15.                      C. quốc lộ 19.                        D. quốc lộ 20.

 A. quốc lộ 14.