Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta chính là

Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta chính là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phân bố lại lao động trên quy mô cả nước.

B. đẩy mạnh phát triển các hoạt động tiểu thủ công nghiệp.

C. đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.

D. xây dựng các nhà máy quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động.

C. đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.