Kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng chủ yếu nhờ

Kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng chủ yếu nhờ

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tăng cường xuất khẩu nông sản.
B. sản xuất trong nước phát triển.
C. mở rộng và đa dạng hóa thị trường.
D. đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may.

C. mở rộng và đa dạng hóa thị trường.