Điểm nào không đúng khi nói về ngành bưu chính của nước ta hiện nay?

Điểm nào không đúng khi nói về ngành bưu chính của nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sử dụng nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại.

B. Chủ yếu mang tính phục vụ.

C. Mạng lưới mở rộng khắp toàn quốc.

D. Thiếu lao động có trình độ cao.

A. Sử dụng nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại.