Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc ít người nào có số dân ít nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc ít người nào có số dân ít nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bâu.  
B. ơ-đu. 
C. Rơ-măm.    
D. Pu Péo.
B