Khu bảo toàn thiên nhiên Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh ) thuộc loại rừng

Khu bảo toàn thiên nhiên Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh ) thuộc loại rừng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. quốc gia.                       B. đặc dụng.                      C. sản xuất                               D. phòng hộ.


 
B. đặc dụng.