Chăn nuôi lợn tập trung ở các đông bằng lớn của nước ta chủ yếu do

Chăn nuôi lợn tập trung ở các đông bằng lớn của nước ta chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thị trường tiêu thụ, lao động có kinh nghiệm.

B.  lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y được bảo đảm.

C. dịch vụ thú y được bảo đảm, nguồn thức ăn phong phú.

D. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

D. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn.